Fyzioterapeut v týmu

S čím vám pomůžeme

Ošetřovatelská rehabilitace

Pomůžeme vám po cévní mozkové příhodě.
Dostaneme vás zpátky do formy také když máte endoprotézu nebo jste po amputaci.
Postaráme se o vás, když jste omezení sníženou mobilitou nebo upoutaní na lůžko.
V rámci rehabilitace spolu budeme dělat kondiční a dechová cvičení, protahovací a posilovací cviky nebo společně nacvičovat chůzi.
Povzbudíme vás, ať už je vaše omezení jakékoliv. Ukážeme vám, jak rychleji k soběstačnosti.
A pokud jste upoutaní na lůžko, postaráme se o polohování a prevenci dekubitů a kontraktur.
Rádi k vám domů také pošleme našeho vlastního fyzioterapeuta.

 

Ošetřování ran a proleženin

Ošetříme a převážeme vaše rány a kožní poškození. Ať už jde o ošetření operačních ran, bércových vředů, ischemické defekty, převazy pahýlů nebo ošetření dekubitů.
Jsou to jedny z nejčastějších indikací homecaru.
Společně s lékařem se domluvíme na nejlepším postupu. Včetně moderní metody vlhkého hojení ran.

 

Péče o stomie

Postaráme o jakékoliv typy vašich stomií a jejich okolí: Výživné i derivační stomie trávícího traktu (kolostomie, ileostomie, gastrostomie/PEG, ezofagostomie, jejunostomie, …), urostomie, tracheostomie.
Oštříme okolí stomie, výměníme stomasety a sáčky, aplikujeme léčiva do výživných stomií.
Naučíme vás také o ostomie pečovat a být i se stomií soběstačný.

 

Domácí parenterální výživa

Podle dohody s praktikem vám zajistíme hydratační, výživnou i léčebnou infuzní terapii u vás doma.
Postaráme se o aplikaci infuzí a katetry. Spolupracujeme na tom s nejlepšími nutričními centry v Praze.

 

Cévkování

Naše sestry mají kvalifikaci k údržbě i výměně permanentních močových katetrů. 
Pomohou vám.
 

 

Domácí peritoneální dialýza

Pokud máte nefrologem indikovanou domácí peritoneální dialýzu, postaráme se o Vás. Až už jde o její manuální nebo přístrojovou formu. 
Všechno vám samozřejmě vysvětlíme, ukážeme a naučíme samostatně používat.

 

Podávání léků

Pro pacienty s Alzheimerovou nemocí nebo jinými neurologickými, gerontologickými či psychiatrickými obtíži zajišťujeme pravidelné podávání léků.
A to včetně injekčního podávání a anti-agregační terapie.
Pomůžeme vám také s injekcemi, když je to pro vás samotné obtížné. Ať už jde o řešení bolesti, srážlivosti krve, myorelaxační a neurologické injekce nebo vitamín B12.

 

Péče o diabetiky

Pomůžeme vám změřit glykemii, podat inzulin, poradíme vám s dietou. 
V rámci péče o rány vám také zajistíme podiatrickou péči.

 

Odběry biologického materiálu

Rádi pro vás zajistíme odběry krve, stěry či odběry jiného biologického materiálu. Přímo u vás doma. Podle dohody s vaším praktikem.
 

 

Paliativní péče

Ochotně zajistíme péči o pacienty v terminálním stadiu nevyléčitelné nemoci. A ve správnou chvíli je pak předáme do mobilního hospice.
Spolupracujeme s Cestou domů. Jedněmi z nejzkušenějších odborníků na paliativní péči v Česku. 

 

 

Loading...