Dopřejte svým pacientům

tu nejlepší péči

Home Care Promedica, s.r.o.  je agentura domácí zdravotní péče s dlouholetou působností. Poskytujeme  služby na území celé Prahy a máme kapacitu pečovat i o vaše klienty.

 

 1. Tým vysoce kvalifikovaných sester pro tu nejlepší péči

  Dlouholetá spolupráce se všeobecnými zdravotními sestrami – stabilní tým více než 40 sester.

  Sestry jsou pravidelně vzdělávány a poskytují široké portfolio služeb včetně specializovaných výkonů (ošetřovatelská rehabilitace, péče o rány, ošetřování stomií, parenterální výživa, peritoneální dialýza aj.)

  Jsme připraveni i na situace, které jsou v domácí péči komplikované a normálně by vyžadovaly návštěvu specialisty či nemocnice (např. cévkování mužů).

  Pravidelně informujeme praktického lékaře, specialistu a pacientovu rodinu.

 2. Půjčovna pomůcek a perfektní přístrojové vybavení

  Pacientům v naší péči nabízíme zapůjčení širokého portfolia pomůcek, včetně odsávačky, oxygenátoru, lineárního dávkovače aj.

  Naše sestry mají k dispozici veškerý potřebný materiál dle nejnovějších standardů péče, např. materiál pro převazy ran, cévkovací sety, aj.

 3. Smlouva se zdravotními pojišťovnami a široké portfolio výkonů

  Máme smlouvu se všemi zdravotními pojišťovnami vyjma OZP.

  Nasmlouvané máme všechny kódy včetně signálního kódu (pacient v terminálním stadiu).

  Pomůžeme Vám s administrativou spojenou s indikací domácí zdravotní péče, jejím zavedením a ukončením.

   

   

1N4A4136 (002)
Loading...