Všeobecné sestry se specializací 
léčí vaše blízké doma

 • Péči kompletně hradí zdravotní pojišťovny
 • Pro klienty, kteří nemají pojištění, poskytujeme uvedené služby za přímou úhradu
 • Možnosti návštěv jsou jednou měsíčně až třikrát denně (dle aktuálního zdravotního stavu a indikace lékaře)
 • Vysoce odborné všeobecné sestry ovládají i specializované výkony
foto_redesign_4-3_DSC_7817

Jsme tu pro vás
více než 15 let

 • Poskytujeme péči v Praze a Plzni 
 • K dispozici jsou vám čtyři desítky sester
 • Majitelem Homecare Holding je od dubna 2024 Penta Hospitals
foto_redesign_4-3_DSC_7954

Co vše zdravotní sestry zajišťují?

 • Odborné zdravotní výkony dle indikace lékaře
 • Dohled nad zdravotním stavem klienta
 • Ošetřovatelskou rehabilitaci a edukaci pacienta
 • Péče o invazivní vstupy
 • Peritoneální dialýzu
 • Přípravu a podávání léků (perorální i injekční formouperorální i injekční formou)
 • Kontrolu fyziologických funkcí – měření krevního tlaku, pulsu, teploty
 • Podávání parenterální a enterální výživy
 • Orientační kontrolu glykémie a INR
 • A mnoho dalšího
DSC_7643

Novým majitelem Homecare je Penta Hospitals

 • Skupina Penta Hospitals CZ je součástí největšího středoevropského zdravotnického holdingu Penta Hospitals International, který patří s téměř 24 000 zaměstnanci, 46 nemocnicemi a mnoha dalšími zdravotnickými zařízeními, mezi nejvýznamnější poskytovatele zdravotních a sociálních služeb ve střední Evropě.
 • V České republice Penta Hospitals CZ provozuje celkem deset nemocnic, pod značkou ALZHEIMER HOME síť center péče o pacienty s Alzheimerovou chorobou i desítky ambulancí různého typu.
 • Skupina má téměř pět tisíc zaměstnanců a v roce 2023 dosáhla obratu téměř 6 miliard korun. V České republice je firma největším soukromým poskytovatelem následné intenzivní péče, nebo sociálních pobytových služeb. Vlastníkem holdingu je investiční skupina Penta. V roce 2023 Penta Hospitals ve svých zařízeních v České republice proinvestovala v oblasti modernizace a rozvoje více než půl miliardy korun a se se zhruba stejným objemem investic počítá i letos.
 • Více informací na www.pentahospitals.cz
logo_barevne kopie
Loading...