Zkuste práci, kde bude medicína 

víc na vás

Práci, kde budete rozhodovat vy. Kde nebudete zbytečně papírovat. S podporou, která vás vždycky podrží. A s benefity, na které jinde nenarazíte.

Proberme vaši práci

 

foto_hr

Tady jste nejdůležitější vy

Promedica je domácí zdravotní péče. Přesouvá péči z nemocnic a ordinací k pacientům domů.
A vás může Promedica posunout do centra dění. Takhle:

Vy jste kontakt pacienta s medicínou

Vy konzultujete s lékařem. Vy rozhodujete, co bude dál.

Papíry jsou na nás. Podpora také

Silné zázemí Promedicy se stará o veškerou administrativu. A o vaši podporu. Vy děláte medicínu.

Práci si poskládáte podle sebe

Sama rozhodnete, kolik práce si naložíte. Sama si vyberete lokalitu a časy, kdy se chcete věnovat našim pacientům. 

Máte k dispozici vlastní auto

Kamkoliv budete potřebovat.

Proč zvažovat homecare?

Proč zvažovat homecare?

Homecare

Ambulance

Nemocnice

Kdo řídí vaši práci?

Lokality a časy si vyberete

Práci organizuje lékař

Práci organizují jiné sestry

Nenudíte se?

Práce je pestrá.
Mrkněte

Je to často rutina

Záleží na kvalitě kolektivu

Kolik času papírujete?

Nula. To zařídí centrála

Papíry jsou jen na vás

Papíry jsou často jen na vás

 

obr_od_kazdeho_trochu

Od každého trochu. 
Díky tomu rostete

Rehabilitace, převazy nebo třeba dialýza. V Promedice se dostanete k široké paletě odborností. A postupně se budete učit další. Vzdělávání je součástí téhle práce.

 

Fyzioterapeut v týmu

S čím vám pomůžeme

Ošetřovatelská rehabilitace

Pomůžeme vám po cévní mozkové příhodě.
Dostaneme vás zpátky do formy také když máte endoprotézu nebo jste po amputaci.
Postaráme se o vás, když jste omezení sníženou mobilitou nebo upoutaní na lůžko.
V rámci rehabilitace spolu budeme dělat kondiční a dechová cvičení, protahovací a posilovací cviky nebo společně nacvičovat chůzi.
Povzbudíme vás, ať už je vaše omezení jakékoliv. Ukážeme vám, jak rychleji k soběstačnosti.
A pokud jste upoutaní na lůžko, postaráme se o polohování a prevenci dekubitů a kontraktur.
Rádi k vám domů také pošleme našeho vlastního fyzioterapeuta.

 

Ošetřování ran a proleženin

Ošetříme a převážeme vaše rány a kožní poškození. Ať už jde o ošetření operačních ran, bércových vředů, ischemické defekty, převazy pahýlů nebo ošetření dekubitů.
Jsou to jedny z nejčastějších indikací homecaru.
Společně s lékařem se domluvíme na nejlepším postupu. Včetně moderní metody vlhkého hojení ran.

 

Péče o stomie

Postaráme o jakékoliv typy vašich stomií a jejich okolí: Výživné i derivační stomie trávícího traktu (kolostomie, ileostomie, gastrostomie/PEG, ezofagostomie, jejunostomie, …), urostomie, tracheostomie.
Oštříme okolí stomie, výměníme stomasety a sáčky, aplikujeme léčiva do výživných stomií.
Naučíme vás také o ostomie pečovat a být i se stomií soběstačný.

 

Domácí parenterální výživa

Podle dohody s praktikem vám zajistíme hydratační, výživnou i léčebnou infuzní terapii u vás doma.
Postaráme se o aplikaci infuzí a katetry. Spolupracujeme na tom s nejlepšími nutričními centry v Praze.

 

Cévkování

Naše sestry mají kvalifikaci k údržbě i výměně permanentních močových katetrů. 
Pomohou vám.
 

 

Domácí peritoneální dialýza

Pokud máte nefrologem indikovanou domácí peritoneální dialýzu, postaráme se o Vás. Až už jde o její manuální nebo přístrojovou formu. 
Všechno vám samozřejmě vysvětlíme, ukážeme a naučíme samostatně používat.

 

Podávání léků

Pro pacienty s Alzheimerovou nemocí nebo jinými neurologickými, gerontologickými či psychiatrickými obtíži zajišťujeme pravidelné podávání léků.
A to včetně injekčního podávání a anti-agregační terapie.
Pomůžeme vám také s injekcemi, když je to pro vás samotné obtížné. Ať už jde o řešení bolesti, srážlivosti krve, myorelaxační a neurologické injekce nebo vitamín B12.

 

Péče o diabetiky

Pomůžeme vám změřit glykemii, podat inzulin, poradíme vám s dietou. 
V rámci péče o rány vám také zajistíme podiatrickou péči.

 

Odběry biologického materiálu

Rádi pro vás zajistíme odběry krve, stěry či odběry jiného biologického materiálu. Přímo u vás doma. Podle dohody s vaším praktikem.
 

 

Paliativní péče

Ochotně zajistíme péči o pacienty v terminálním stadiu nevyléčitelné nemoci. A ve správnou chvíli je pak předáme do mobilního hospice.
Spolupracujeme s Cestou domů. Jedněmi z nejzkušenějších odborníků na paliativní péči v Česku. 

 

 

A peníze?

V Promedice záleží na vás, kolik práce vám bude vyhovovat. Za ni dostanete velmi dobrou odměnu. Polepšíte si.

Víc vám řekne Soňa.
Moc ráda

Soňa se postará, abyste se u nás cítila dobře od prvního telefonu. Zavoláme si?

avatar

Soňa Kuchaříková

608 700 826

kucharikova@hcare.cz

O promedice

Mrkněte se, co nás žene dopředu. A co je u nás nového

Loading...